Bendera Malaysia

Bendera Malaysia
Jalur Gemilang

Saturday, May 10, 2008

Fenomena Anti Hadith

Di antara permasalahan golongan anti hadith adalah:

  • Kononnya mereka mendakwa hadith-hadith banyak yang bercanggah dengan akal.

  • Sekian banyak hadith seperti yang didakwa oleh ulamak-ulamak hadith tidak mungkin diingat dan dihafal oleh manusia.

  • Hadith-hadith bukan merupakan wahyu yang dijamin oleh Allah (swt) keterpeliharaannya daripada tersalah.

  • Golongan-golongan yang mendakwa Islam masing-masing mempunyai hadithnya yang tersendiri mengikut istilah mereka. Ahlus Sunnah tidak menerima hadith-hadith Syiah begitu juga Syiah tidak menerima hadith-hadith Ahlus Sunnah.

  • Banyak terdapat percanggahan di antara satu hadith dengan hadith yang lain.

  • Sayyidina Umar pernah berkata “Cukuplah untuk kita Al-Quran.” Beliau tidak menyebut langsung tentang Al Hadith.

  • Untuk memahami Al-Quran kata mereka, tidak diperlukan kepada Al Hadith. Setiap orang boleh memahami Al-Quran dengan kecerdasan fikirannya.

  • Tidak dapat dinafikan terdapat banyak sekali hadith-hadith maudhu’, kerana itu tidaklah dapat untuk mempastikan kebenarannya dari kepalsuannya.

No comments: